Keystones

Key­stones blev etableret af Ken­neth Larsen i 2001 med det for­mål at skabe vækst i inno­v­a­tive virk­somheder. De bidrager til at skabe vækst med udgangspunkt i mange års erfar­ing med for­ret­ning­sud­vikling, inter­na­tion­alt salg og kom­mer­cialis­er­ing af teknologi. Disse kom­pe­tencer kom­binerer de med et stærkt netværk til risikovil­lige inve­storer i ind– og udland.

Udover deres råd­giver­rolle har de egne investeringer og bestyrelses­poster i en række virksomheder.

Key­stones bor i Dan­marks største forsker­park, Scion-DTU i Lyn­gby, nord for København.

Keystoneslogo1-e1470697291414.png